Privacyverklaring

Wat is een privacyverklaring?

Carwashfactory  beschermt jouw privacy en dat betekent niet alleen dat jouw persoonsgegevens goed worden beveiligd, maar ook dat jij als klant duidelijk inzicht hebt in wat wij ermee doen. In deze privacyverklaring wordt dat nader uitgelegd.

Van wie is deze privacyverklaring?

 

Deze privacyverklaring is van:
CarwashFactory Roosendaal
KVK-nummer: 17284060

Wij zijn verantwoordelijk voor het rechtmatig en veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. We hebben daarom een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en later in deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke maatregelen dit zijn.

Externe controles – Wij laten periodiek door een externe adviseur controles uitvoeren waarbij wordt gecontroleerd of datgene wat wij beloven ook daadwerkelijk wordt gedaan.

 

Welke persoonsgegevens worden door CarwashFactory verwerkt?

 

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen.

Washin7 verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens om je identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld jouw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, adresgegevens en kenteken. Naast het vaststellen van je identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact te kunnen onderhouden.

Financiële gegevens – Wij verwerken je financiële gegevens niet. Dit gaat via een externe organisatie (mollie) die verder geen persoonsgegevens krijgt

Carwash Factory bewaart bepaalde persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar nadat je je laatste bezoek hebt gedaan. Op andere persoonsgegevens kunnen andere wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen van toepassing zijn die korter zijn.

 

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens gebruikt?


Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van je uitdrukkelijke toestemming, wettelijke verplichting of door een overeenkomst die je met ons hebt.

Je persoonsgegevens, zoals omschreven onder “Welke persoonsgegevens worden door Carwash Factory verwerkt”, worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

     


Geautomatiseerde besluitvorming

Carwash Factory neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carwash Factory) tussen zit. Carwash Factory gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • SpinPos

     

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?

Software leveranciers – Deze leveranciers gebruiken de gegevens die ze van ons hebben ontvangen enkel voor de database, van ons, in hun software, niet voor het sturen van reclame of voor andere doeleinden. Met deze leveranciers hebben wij sluitende verwerkersovereenkomsten.

 

Welke maatregelen heeft Carwash Factory getroffen om mijn gegevens te beschermen en hoe lang bewaart Carwash Factory mijn gegevens?


Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen hebben wij een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

Technische maatregelen – Alle middelen en systemen die door ons worden ingezet bij het verwerken van je persoonsgegevens zijn zo ingericht dat jouw privacy optimaal wordt gewaarborgd.

Organisatorische maatregelen – Alle onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met je gegevens om volgens vastgelegde processen.

Wij vragen je begrip – Om jouw privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te maken hebben. Indien je contact met ons opneemt controleren wij je identiteit. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij je een aantal vragen stellen.

Bewaartermijn – Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig om onze doelen te realiseren. De bewaartermijnen verschillen echter ook per verwerking. Na deze termijnen worden je klantgegevens uit de systemen verwijderd.

Datalekken – Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van je gegevens dan melden wij dat waar nodig aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben nemen we ook direct contact met je op.

Externe controles – Wij laten periodiek controles uitvoeren door een extern organisatie. Hierbij wordt gecontroleerd of datgene wat in deze privacyverklaring wordt beloofd ook door ons wordt gedaan.

Help ons mee – Ondanks alle maatregelen die wij hebben genomen om je gegevens en privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht je het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als je ons dit laat weten.

 

 

 

Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?

 

 

Recht op inzage: Je hebt het recht om op te vragen welke gegevens Carwash Factory van jou heeft opgeslagen. Je dient je aanvraag schriftelijk te doen of via e-mail:

Schriftelijk:

Carwash Factory Roosendaal
Privacy
Laan van Brabant 68
4701 BL Roosendaal
E-mail: info@carwashfactoryroosendaal.nl

Carwash Factory Roosendaal stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk naar jou toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. Carwash Factory Roosendaal brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Recht op wijziging: Naar aanleiding van de stukken die wij je toesturen kun je aangeven dat bepaalde gegevens dienen te worden gewijzigd. Je dient dus altijd eerst een verzoek tot inzage te sturen.

Recht op verwijderen: Ook kun je aangeven dat wij jouw gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet je er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Recht klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Binnen Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heb je ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen? Neem dan contact op met de CarwashFactory. We staan je altijd graag te woord.

 

Bij wie kan ik terecht met vragen over privacy?

Schriftelijk:

Carwash Factory Roosendaal
Privacy
Laan van brabant 68
4701 BL Roosendaal

E-mail: info@carwashfactoryroosendaal.nl
Telefonisch 0165 39 33 33

 

Wijziging van de privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is aangepast op 01-03-2024. Het kan zijn dat Carwashfactory Roosendaal deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook wij als organisatie.

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen.